Условия за ползване

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Ренесанс медия груп” ООД (наричан по-долу дружеството) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн gotvarskakniga.com (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на gotvarskakniga.com с изключение на линка към настроящите "Общи условия", потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

Общи условия за ползване:

1. Сайтът gotvarskakniga.com е собственост на Ренесанс медия груп ООД. Ренесанс медия груп ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България,ЕИК по БУЛСТАТ: 201330469;

2. Съдържанието на сайта включва снимки, текст, външни препратки, дизайн, софтуер и всички други обекти на авторско право. Забранено е разпространението, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на сайта или на части от него без писмено съгласие на дружеството. 

 

3. За потребителите на сайта. Потребителят:

3.1 може да се регистрира с потребителско име и парола, за да публикува собствено съдържание.

3.2 декларира, че притежава и има право да разполага с публикуваното от него съдържание.

3.3 няма право да публикува подвеждащо, незаконно, обидно съдържание, съдържание с технически недостатъци, лошо качество и правописни грешки.

3.4 се задължава да уведоми писмено дружеството ако срещне съдържание от типа описан в точка 3.3 докато използва сайта.

3.5 има право да изиска по всяко време от дружеството информацията, която е събрана за него от форми за регистрация или публикувана от самия потребител като съдържание на сайта.

3.6 при регистрацията си с потребителско име и парола, дава писмено съгласието си да получава съобщения по електронна поща под формата на бюлетин и реклама от сайта.

3.7 носи лична отговорност за публикуваната от него информация.

 

4. Дружеството си запазва право да:

4.1 редактира или изтрива всяко съдържание, въведено от потребителите, както и всяко незаконно съдържание веднага щом открие или бъде уведомен за наличието на такова съдържание на сайта.

4.2 изпращам на потребителите на сайта информация по електронна поща под формата на бюлетин реклама при наличие на писмено съгласие от страна на потребителя. За писмено съгласие се счита въвеждане на имейл адреса на потребителя от самия него в специалната форма за абонамент, както и регистрацията на потребителя на сайта с потребителско име и парола. 

4.3 поставя на сайта рекламни банери, препратки и връзки с търговска, рекламна и други маркетингови цели.

4.4 използва съдържанието публикувано от потребителите като го съхранява, възпроизвежда и разпространява.

4.5 приема като официални писмени съобщения само електронни писма постъпили по електронна поща на адрес: info@gotvarskakinga.com.

 

5. Дружеството не носи отговорност за:

5.1 допуснати неточности, правописни или др. технически грешки в съдържанието на сайта. 

5.2 наличието на сайта на подвеждащо, незаконно, обидно съдържание, съдържание с технически недостатъци, лошо качество и правописни грешки за което не знае или не е било уведомено своевременно.

5.3 неправилното функциониране на този сайт, причинено от обстоятелства, независещи от техническия екип, който го поддържа.

5.4 спазването от потребителите на сайта на правилата за споделяне на информация от външни източници и авторските права на трети лица. Дружеството не проверява съдържанието, публикувано от потребителите.